brochure

Можем ли да направим нашия регион „умен“ и как да създадем устойчив бизнес в областта селския туризъм

Можем ли направим нашия регион „умен“ и как да създадем устойчив бизнес в областта на селския туризъм? Това са част от основните теми, които ще бъдат разисквани по време на 2 мултиплициращи събития, които РТИК организира в рамките на изпълнението на проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“ („Smart Village“), финансиран по програма Еразъм +. По време на мероприятията, присъстващите ще бъдат запознати с концепцията „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО“, съдържанието на електронната обучителна платформа и с учебното съдържание, достъпно на няколко езика: английски, български, румънски, италиански, френски и гръцки. Ще бъде направено и кратко демонстрационно обучение с по-обстойно представяне на един от разработените наръчници, а именно: Прилагане на устойчив селски туризъм, включително екологичен, здравословен и развлекателен туризъм. Мултиплициращите събития ще се проведат на 27.09.2022г. от 14.00 ч. в залата на РТИК и на 17.10 от 13.30 ч. в Пенсионерски клуб № 3.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност