|

Уебинар на тема: „Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“

Webinar on the topic How SME to obtain a certificate for investment class

Българска агенция за инвестиции организира уебинар та мета „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“, който ще се проведе на 12 май 2021 г. от 11.00 ч. в платформата ZOOM. 

Събитието се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) по проект: № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара ще бъдат представени следните теми:

  • Защо да инвестираме в България?;
  • Предизвикателства пред МСП и мерки за тяхното подпомагане;
  • Предимства на индустриалните зони в инвестиционния процес;
  • Добри практики и научени уроци;
  • България като инвестиционна дестинация за чуждестранните инвеститори през погледа на МСП.

Можете предварително да зададете въпроси, на които да Ви се отговори по време на уебинара на следната електронна поща: webinars@investbg.government.bg. 
Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на този линк за регистрация.

След регистрация ще получите имейл с потвърждение за участие в уебинара. (Join the webinar).

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност