Проект FINMAN: Информационен бюлетин 1

FINMAN (Програма за управление на лични финанси) е проект за обучение на възрастни с обща продължителност 24 месеца по програма Еразъм + KA2

Екипът е съставен от:

Нашата цел:

Проектът FINMAN цели да достигне до хората с ниски финансови умения и да подобри финансовата им грамотност. 

В рамките на проекта консорциумът ще разработи:

  • Модулен курс за обучение;
  • Онлайн платформа за обучение и онлайн база данни с финансови експерти / организации; 
  • Ръководство за обучители;
  • План за сътрудничество FINMAN.

Тези материали ще обхванат най-значимите теми за финансовата грамотност, предоставящи знания, ориентирани към реалния живот. Това ще позволи на целевата група да взема по-добри, по-информирани и по-отговорни финансови решения.

Какво направихме до сега:

За да разбере настоящите нужди на обществото и пропуски по отношение на финансовата грамотност, партньорите организираха дискусии във фокус групи в своите държави.

Дискусиите се обхванаха 8 основни теми: данъци, спестявания и инвестиции, заеми и ипотеки, онлайн банкиране, киберсигурност, пенсии, социални осигуровки и мислене за бъдещето, лично и бизнес бюджетиране и накрая, заплати, и елементи на трудовия договор.

По време на интересните дискусии както експерти, така и крайни потребители споделиха своите притеснения и мнения относно финансовата грамотност, подчертавайки в много случаи необходимостта на обществото от повече информация по темата. Бяха очертани и някои специфики и особености в отделните страни партньори по отношение на данъчната политика и видовете договори.

За повече подробности и информация за направените изводи – тук.

Какво следва:

Въз основа на пропуските в знанията и необходимите умения, идентифицирани чрез проведените фокус групи, сега партньорите финализират методологията за обучение, въз основа, на която ще се разработи съдържанието на обучението.

Същевременно консорциумът разпределя  отговорностите на всеки партньор по създаването на модулите за обучение по финансова грамотност на базата на експертизата на всяка от участващите организации. 

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност