Успешно проведено информационно събитие на тема „Дуалното Обучение“ – Интеграция на образованието и пазара на труда в Русе
|

Успешно проведено информационно събитие на тема „Дуалното Обучение“ – Интеграция на образованието и пазара на труда в Русе

С голямо удоволствие Ви съобщаваме, че на 10 октомври 2023 г., Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК), проведе важно информационно събитие на тема „Дуалното обучение – успешен път от образованието към пазара на труда“.

Мероприятието беше открито от г-н Милен Добрев, изпълнителен директор на РТИК, който подчерта значението на дуалното образование като мост между академичната среда и бизнеса. Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, наблегна на ключовите цели и приоритети на дуалното обучение в системата на образованието.

В рамките на събитието, г-жа Полина Златарска, координатор „Териториални екипи“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, представи националния и регионалния обхват на програмата. Г-н Айри Мемишев, мениджър проекти в РТИК, от своя страна, фокусира вниманието на публиката върху актуални проекти на Камарата, сред които са DTAM и I-WELCOME.

След тези презентации, представителите на бизнеса от регион Русе имаха възможност да предоставят своята обратна връзка и да зададат въпроси, които предизвикаха живи дискусии и бяха от особена важност за заместник-министър Георгиева и експертите на Министерството на образованието и науката.

Събитието завърши с по-неформални дискусии при малък коктейл, което беше и моментът за официалното закриване на мероприятието.

В заключение, искаме да изразим нашата благодарност към всички участници и организатори. Събитието събра представители на работодателите, образователните среди и по-широката общественост на град Русе, което го прави един успешен и ползотворен форум за всички участници.

Събитието се проведе в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност