Преди 130 години в Русе е създадена първата търговска камара в България
|

Преди 130 години в Русе е създадена първата търговска камара в България

На 15 април 2020 се навършват 130 години от създаването на първата българска търговска камара. Събитието ще бъде отбелязано с множество инициативи, една от които е публикуването на алманах с историята на Русенска търговско-индустриална камара от създаването ѝ до наши дни.

Началото е поставено точно преди 130 г., когато в Русе е основана Първата българска търговска камара. Като наследник на вилаетския Русчук, след Освобождението град Русе е един от най-важните центрове на младата българска държава. И точно тук инициативните и делови търговци, индустриалци и предприемачи на града за първи път в България основават Търговска камара- едно ново сдружение за нашите земи, което си поставя за цел да събере интелекта и инициативата на търговско- производителните слоеве от населението, да защитава интересите им и да служи като съвещателен орган на правителството по въпросите за икономическото развитие на страната.

Като частно сдружение, новата търговска камара е създадена без протекцията на държавата по подобие на устройството на английските свободни камари. Едновременно с това създателите на новоучредената камара съзнават, че това сдружение трябва да служи за връзка между стопанския елит и държавата и без подкрепата и съдействието на държавната администрация не би постигнало своите цели. Затова веднага след учредяването си, Русенската търговска камара уведомява правителството и му изпраща своя устав.

От своя страна държавното управление на страната оценява значението на търговските камари в развитите страни, защото само след няколко години, не просто подкрепя учредената търговска камара в Русе, а създава камарна институция, обхващаща цялата страна. Създадените със специален закон Търговско-индустриални камари вече са от френски тип, с ясно определен ангажимент на държавата по отношение на финансирането, координацията и контрола при изпълнение на основната дейност на камарите и утвърждаването на личния им състав. Но целта им е същата- Камарите трябва да защитават интересите на своите членове и да служат като съветник на правителството на страната.

Русенските стопански дейци възприемат безрезервно новоучредената Русенска търговско-индустриална камара и прехвърлят усилията си към развитието ѝ, като тя вече не е само местна инициатива, а става част от националната камарна институция.

От запазените списъци на действителните членове и на член-кореспондентите на Камарата се вижда, че това са все известни и уважавани за времето си хора- видни търговци и занаятчии, предприемачи и индустриалци. На по-късен етап, когато камарите вече са станали неотменна част от стопанския живот на страната, самото членство в камарата допринася за повдигане на авторитета и значимостта на съответния член- в личностен план и като стопански деец.

През своето дългогодишно съществуване РТИК взема дейно участие и подпомага всички сфери на националното стопанство: търговия, земеделие, индустрия, занаяти, панаири и мострени изложения, стокова борса, транспорт, професионално обучение и образование, разрешаването на спорове чрез арбитраж и помирителни съдилища и т.н. и въобще участва във всичко, което помага на икономиката ни да стане по-силна.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност