Platon

Platon

Училището е основано през 1997 г. в Катерини. Разположен е между Солун и планината Олимп. Състои се от детска ясла, детска градина, основно и средно и има 650 ученици. От 2002 г. училището преподава S.T.E.M на своите ученици, използвайки роботизирания инструмент LEGO MINDSTORMS EV3 и базирани на игри методи за съвместно създаване. Platon school участва…

University of Thessaly (UTH)

University of Thessaly (UTH)

Университетът на Тесалия (UTH), с 37 департамента и 8 факултета, е университет със собствена идентичност и с видно място в гръцката национална образователна система. Университетът на Тесалия предлага бакалавърски и следдипломни програми и извънкласни модули в специфични изследователски и бизнес области за над 43 000 студенти. Основната мисия на Университета на Тесалия е насърчаването на…

Enterprise Greece

Enterprise Greece

Enterprise Greece е официалната агенция за насърчаване на инвестициите и търговията на гръцката държава, работеща под егидата на Министерството на външните работи. Тяхната мисия е двойна: да предоставят на чуждестранните инвеститори обслужване на едно гише за информация, консултации и помощ през всяка фаза на техния инвестиционен проект и да рекламират гръцките продукти и услуги на…

National and Kapodistrian University of Athens

National and Kapodistrian University of Athens

Националният и Каподистрийският университет в Атина, обикновено наричан просто Атинският университет, е публичен университет в Атина, Гърция. Той е в непрекъсната дейност от създаването си през 1837 г. и е най-старото висше учебно заведение на съвременната гръцка държава и първият съвременен университет както на Балканския полуостров, така и в Източното Средиземноморие. Днес той е един…

Atlantis Engineering

Atlantis Engineering

Гръцко МСП в ИКТ. Основните им дейности са: поддръжка на ежедневни производствени задачи във фабрики с прости и модерни производствени системи; организация и компютъризация на отделите за поддръжка; персонализиране на консултации за поддръжка; обучение за поддръжка, управление на активи, както и ИКТ решения. Проекти

Athens Chamber of Commerce and Industry

Athens Chamber of Commerce and Industry

Атинската търговско-промишлена камара е местната организация на бизнеса и компаниите в Атина с цел да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия. Редовен член на „Маршрутите на маслиновото дърво“, сертифициран културен маршрут на Съвета на Европа. Проекти

IDEC SA

IDEC SA

Консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Нейните дейности се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC работи активно през последните 30 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето…

The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

Основан през 1983 г., той е един от най-големите изследователски центрове в Гърция с добре организирани съоръжения, висококвалифициран персонал и репутация на изследователска институция от най-високо ниво в световен мащаб. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието