1318621315

FINMAN+: очертаване на нуждите от финансова грамотност и предпочитанията за обучение сред младите хора

След успешното приключване на проекта FINMAN през 2023 г. Русенската търговско-индустриална камара предприе разширяване на концепцията с ново проектно предложение, насочено към нуждите на младите хора, както и на преподаватели, работещи по тази тема. Сформирайки нов консорциум, РТИК предложи нов подход за идентифициране на тези нужди – провеждане на фокус групи и дискусии с всеки партньор в съответната страна.

Ето какво открихме:

Бизнес фондация на Университета на Сарагоса, Испания (FEUZ)

Фокус групата на FEUZ, състояща се от служители, занимаващи се със стажове, кариерно ориентиране и обучение, набеляза няколко ключови точки за подобряване на програмите за финансова грамотност. Те подчертаха важността на избора на стратегически, актуални теми, които са в съответствие с реалните финансови предизвикателства, признаването на различните нива на знания сред учащите и адаптирането на съдържанието към специфичните нужди на учителите и учениците. Акцентирано беше и върху осигуряването на практическо, приложимо съдържание чрез примери и казуси от реалния свят, както и върху необходимостта от непрекъснато професионално развитие на преподавателите, за да бъдат в крак с финансовите тенденции и методиките на преподаване. Участващите преподаватели заявиха, че определянето на входното ниво на обучаемите е от решаващо значение за ефективния и смислен образователен процес.

Италианска търговска камара в Дания (Danitacom)

Danitacom разработи и изпрати анкетно проучване до съответните заинтересовани страни. Основните изводи от получените отговори:

  • Ниво на осведоменост и управление: Анкетираните демонстрират различна степен на информираност за финансовата грамотност, като някои признават липсата на знания, а други активно управляват финансите си чрез методи за бюджетиране и проследяване на инвестициите. Един от анкетираните използва приложение за проследяване на разходите, което показва възприемането на цифрови инструменти в управлението на личните финанси.
  • Теми, които представляват интерес: Налице е широк интерес към различни теми, свързани с финансовата грамотност, включително личен бюджет, финтех, киберсигурност, онлайн банкиране, инвестиции (акции, пасивни индекси, недвижими имоти) и блокчейн. Това разнообразие отразява широкия спектър от области, в които хората търсят знания – от основно управление на парите до по-напреднали теми, свързани с инвестициите и технологиите.
  • Методология и педагогически предпочитания: Предпочитанията за методика на обучението се различават значително сред участниците в проучването. Предложенията включват желание за исторически контекст, практически стратегии, книги, уебинари, курсове, предлагани от банки или университети, и присъствено обучение. Това показва търсене на комбинация от теоретични знания и практически приложения, предоставяни чрез различни формати.
  • Техническо представяне и онлайн среда: Допитаните са използвали различни платформи за обучение за финансово образование, включително университетски курсове, Udemy, Coursera и други онлайн ресурси. Това предполага отвореност към онлайн обучението, макар и с отбелязани предпочитания сред някои от тях към традиционните, присъствени образователни преживявания.

Асоциация на малки компании и предприемачи, Гърция (SAE-E)

Фокусната група на SAE-E за проекта FINMAN+, в която участваха млади хора и преподаватели, показа консенсус по отношение на основните умения за управление на финансите, като мнозинството призна, че има възможност за подобрение извън рамките на формалното образование. Основните интереси включваха личен бюджет, спестяване, инвестиции и разбиране на финансовите системи. Предпочитанията за провеждане на обучението клонят към онлайн и смесени методи на обучение. Иновативните предложения за подобрения на курсовете акцентираха върху практични, приложими примери, интерактивни уебинари, семинари и казуси. Беше отбелязано използването на популярни платформи като Duolingo и Moodle, като бяха отправени призиви съдържанието да бъде кратко, богато на видеоклипове и фокусирано върху сценарии от реалния живот.

Обучителен център Emphasys, Кипър

Фокус-групата на Emphasys, в която участваха млади хора, показа, че те изпитват общо неудобство по финансовите въпроси, като много от тях разчитат на съветите на родителите или връстниците си при вземането на финансови решения. Сред младите участници се забелязва липса на планиране на бъдещи спестявания или инвестиции. Областите на интерес включват личен бюджет, планиране на спестявания/пенсия, заеми, инвестиции (акции, криптовалута), алтернативни източници на доходи поради високата инфлация и данъци. Предпочитаните методи на обучение са видеоклипове, прости флашкарти и кратък текст, като се подчертава необходимостта от ясно, лесно усвоимо съдържание. Moodle и Coursera бяха споменати като често използвани платформи, което подчертава предпочитанието към лесни за ползване и навигиране онлайн инструменти за обучение.

UPI Народен университет в Жалец, Словения (UPI)

Фокус-групата на UPI, състояща се от безработни лица на възраст 19-34 години, изрази ниско или много ниско ниво на финансова грамотност. Обикновено те използват химикал и лист хартия или Excel за основно проследяване на разходите, без стратегическо или подробно финансово планиране. Основните интереси включват основи на инвестирането, използване на Excel за финансово планиране, стратегии за спестяване, управление на кредити и разбиране на взаимните фондове и борсово търгуваните фондове. Участниците изтъкнаха необходимостта от мотивиращо и практическо обучение, включващо примери от реалния живот, както и комбинация от сесии на живо и онлайн. Moodle беше споменат като позната платформа за обучение.

Фалко и съдружници, Италия (Falco)

Фокус-групата на Falco, съставена от млади хора на възраст 15-24 години, разкри общата липса на финансова грамотност, особено в сложни области, които не ги засягат пряко. Макар че нараства осъзнаването на важността на финансовата грамотност, мнозина нямат необходимите умения за ефективно управление на икономиката. Участниците проявиха интерес към онлайн банкирането, киберсигурността и разбирането на договори и ведомости за заплати, но изразиха незаинтересованост към данъците и пенсиите. Предпочитаните методи на обучение включват интерактивно, практическо обучение с кратки видеоклипове, упражнения и игровизация. Често използваните платформи включват Moodle, Google Classroom, YouTube, Instagram, TikTok, Babbel и Duolingo.

Русенска търговско-индустриална камара, България (РТИК)

РТИК проведе фокус групи със студенти от Русенския университет и установи, че те не са много уверени в уменията си за финансова грамотност. Студентите не се интересуваха от повечето теми, с изключение на инвестициите и киберсигурността. Общият консенсус беше, че уменията им за финансова грамотност са „достатъчно добри“ за това, с което се занимават. Що се отнася до стиловете и методите на преподаване, бяха изразени предпочитания към интерактивното обучение, игровизацията, кратките лекции, видеоклиповете и взаимодействието на живо с професионалисти. 

Благодарение на усилията на всички партньори и на получените резултати се надяваме да отговорим по-добре на нуждите на младите хора, когато става въпрос за финансова грамотност – все по-актуална тема за хора от всички възрасти и места.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност