|

Платформа MOWE UP предлага възможности за подобряване на трудовата мобилност

Platform MOWE UP offers opportunities to improve labor mobility

MOWE UP – MObility of Workers and UnEmployed UPgrade Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш? Търсиш работа и по-добра реализация? Искаш да подобриш своите професионални умения и знания? Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа? Искаш да оцениш личните си качества, интереси и умения? Всичко това ще научиш в платформата MOWE UP!

www.moweup.eu

Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите: – Светът на кариерните възможности – Светът на уменията и подобряване на обучението – Инструменти за самооценка – Видео материали за кариерно развитие – Видео-съвети за работа и заетост – Библиотека Проект „ Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност