|

МРРБ кани всички заинтересовани страни на консултации в подкрепа на подобряване процеса на регионално развитие в България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе стратегически срещи и консултации за регионално развитие с представители на Международна банка за възстановяване и развитие в периода 15-26 юли. Поканени са представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на местния бизнес, граждани.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

Обхватът на проекта с МБВР е съсредоточен върху подпомагането на МРРБ в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, както и да подкрепи техния административен капацитет.

В рамките на изпълнението на дейностите по Споразумението, МРРБ и МБВР съвместно организират поредица от стратегически консултации на регионално и местно ниво в периода 15-26 юли 2019 г. Предвижда се консултациите да бъдат проведени чрез срещи с различни групи заинтересовани страни, на които да бъде обсъдена визията за регионално развитие през новия програмен период и механизма за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждането на успешна политика по регионално развитие, ето защо МРРБ кани за участие в този процес представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на местния бизнес, граждани.

Графикът за консултациите е както следва: 

Северозападен район (СЗР) 15 юли 2019, 14:00 ч., гр. Ловеч, Областна администрация Ловеч
Югозападен район (ЮЗР) 18 юли 2019, 14:00 ч., гр. София,

Югоизточен район (ЮИР) 22 юли 2019, 14:00 ч., гр. Бургас, Областна администрация Бургас

Северен централен район (СЦР), 23 юли 2019, 15:30 ч., гр. Разград

Североизточен район (СИР), 24 юли 2019, 11:30 ч., гр. Търговище

Южен централен район (ЮЦР), 26 юли 2019, 14:00 ч. гр. Смолян, Областна администрация Смолян

Повече информация можете да получите на: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg. 

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност