Eurocrea Merchant

info@eurocreamerchant.it

Eurocrea Merchant Logo

Фирма за управленски консултации, активна и в областта на изследванията и обучението. Неговата мисия е да подобри конкурентоспособността и иновациите на европейското общество.

Проекти

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

Report-ASAP Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации