Русенска търговско-индустриална камара с първи стъпки към създаване регионален иновационен център

Русенска търговско-индустриална камара с първи стъпки към създаване регионален иновационен център

В рамките на бизнес форум, събрал близо 50 представители на бизнеса в Русе и региона, бе обсъдена и утвърдена идеята за разработване на концепция за регионални иновационни центрове. Инициатор на идеята и свързващо звено в случая бе Русенска търговско-индустриална камара, а в разговорите се включиха представители на Областна администрация и Община Русе, както и някои от най-големите компании, развиващи бизнес в региона.

На първо време ще се търси обединение за консорциум на местно ниво, който ще има възможност и да осигури съфинансиране за амбициозния проект. Готовност за институционално съдействие бе изразена и от Българска търговско-промишлена палата, в качеството си на една от най-големите работодателски организации в страната.

Две от най-големите компании, развиващи бизнес в региона – „WITTE Automotive Bulgaria“ и „Булмаркет“, вече са заявили принципен интерес от съществуването на подобни центрове. През месец май 2019 г. „WITTE“ ще разшири своите производствени мощности на завода си в Русе с инвестиция за над 12 млн.лв. и ще разкрие още 400 нови работни места, наред с трансфера на технологичен know-how и методи на работа. Русенската „Булмаркет“ от своя страна развива дейност на национално ниво, и също планира инвестиции, които могат да бъдат подпомогнати от нови технологии и административна подкрепа.

Регионалните иновационни центрове са сравнително нова за България концепция, изграждането на които ще съдействат за развитие на местната икономика с нови продукти, услуги и процеси. Идеята е да се изгради и развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза с цел провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които да допринесат за ускорено икономическо развитие на българските региони. Така ще се стимулира създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност