Завърши разработването на обучителните материали по проект COL-CREATION

Completed the development of the training materials by project COL CREATION

През последните месеци, Консорциумът по проект COL-CREATION усилено работи по завършването на обучителните материали, чието съдържание е разделено в няколко отделни модула, обхващащи различни области в съвместното създаване и дизайнерското мислене, а именно:

1. Творчески индустрии и тенденции;

2. Какво представлява сътрудничеството, съвместното създаване, и икономика на платформите и отворените иновации;

3. Какво представлява методологията за дизайн, фокусиран върху потребителя;

4. Управление на съвместни екипи;

5. Как да лансирате успешно продукта си на пазара.

В допълнение, всеки един от модулите включва източници на информация – статии, научни публикации, книги, видеоклипове и др., както и практически задачи, които да спомогнат за работата в екип. По този начин, обучението не само ще подпомогне получаването на теоретична информация, но ще има и практическа насоченост, която ще даде решение на често срещани проблеми, като анализира проблема и причините за неговото появяване. Също така, практическата част на обучението ще има за цел да предостави на хората необходимите знания как да ръководят екип и как да бъдат част от него, давайки възможност за анализ на силните и слабите страни. Финалната част на обучението е изцяло ориентирана към представянето на продукт или услуга, давайки насоки за по-добра презентация чрез създаване на уникално предложение за продажба.

Ще бъде разработена и платформа за електронно обучение, включваща всички теоретични материали и допълнителни източници, която ще подпомага обучителният процес.

Обучението, създадено по проект COL-CREATION е насочено главно към професионалисти в креативните индустрии и цели улесняване използването на споделената икономика с цел разработване на бизнес модели за сътрудничество, съвместно създаване и работа в екип.

COL-CREATION е проект, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, който се изпълнява в партньорство с още 5 Европейски организации от Испания, Холандия и Австрия за срок от 2 години. За да получавате актуална информация за проекта, може да следите официалният му уебсайт, или да се свържете с Айри Мемишев – amemishev@rcci.bg или Ирена Иванова – ivanova@rcci.bg.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност