InDialogue

InDialogue

InDialogue променя традиционните подходи в обучението по терапия и коучинг, като се отдалечава от учебниците и стандартното обучение. Тази организация се фокусира върху нуждите на клиенти от BIPOC общността (Black, Indigenous, and People of Color) и уменията и знанията, от които наистина се нуждаят терапевтите и лечителите по време на сесиите си. InDialogue е създадена…

Athena Institute, Free University of Amsterdam

Athena Institute, Free University of Amsterdam

VU University Amsterdam е символ на научно и ценностно образование, изследвания и валоризация. VU е специален университет с факултети по хуманитарни науки, природни науки, социални науки и медицински науки. Тяхното образование и изследвания са тясно свързани. Те съчетават водещата си позиция в научните изследвания със солидна социална ориентация, което води до отлична международна репутация. Тяхното…

Revalento

Revalento

Мисията на Revalento е да подобри качеството на (мрежа от) организации чрез разкриване на таланта и приноса на персонала в непрекъснат цикъл на обучение. Като консултантска фирма Revalento работи в Холандия, както и в партньорски страни от ЕС. Проекти

Stichting Stivako

Stichting Stivako

STIVAKO е от 1941 г. Институт за професионално обучение за мениджмънт, маркетинг и лидерство в печатните медии и творческите индустрии в Холандия. STIVAKO предлага обучение по мениджмънт, предприемаческо обучение, маркетинг и продажби и личностно развитие. STIVAKO се фокусира върху тези, които вече работят в една компания и искат да се развият в нея до персонал…

KVGO Dienstencentrum

KVGO Dienstencentrum

DIENSTENCENTRUM е консултантска компания, която се фокусира върху индустрията на графичните медии. Като консултант на този сектор и образователните институти в сектора, DIENSTENCENTRUM анализира тенденциите и бизнес моделите в съвместното създаване, разработва нови бизнес концепции и методи на работа и подкрепя 600+ компании при внедряването на производствени процеси. Тъй като тези компании стават все по-дигитални…

Business Development Friesland (BDF)

Business Development Friesland (BDF)

Business Development Friesland (BDF) от Холандия помага на хора и организации да растат. Ние поемаме собствена инициатива за това и получаваме често искания от фирми, училища, университети или правителства да ги подкрепим в техните усилия. Правният статут на BDF е фондация, от своя произход и мисия обслужва нуждите на подкрепата на регионалната икономика и заетостта….

VIOne Consultancy

VIOne Consultancy

VIOne Consulting е създадена през 2019 г. като частна компания, работеща в областта на обучението през целия живот, коучинг, менторство, дигитализация, психично здраве, услуги за деца с обучителни затруднения и интервенции в криза, обучение на възрастни и управление и развитие на човешките ресурси. Компанията оперира на територията на цяла Европа, в зависимост от проектите, които…

Da Vinci College

Da Vinci College

Da Vinci College предлага програми за професионално обучение по икономика, инженерство и технологии, информационни технологии, здравеопазване и социални услуги (16 – 20 години). Освен това се предлага голямо разнообразие от договорни програми, както и основно образование за възрастни. Da Vinci College е наясно с факта, че като ROC те играят важна роля в обществото и…

ATERMON

ATERMON

ATERMON се стреми да бъде в челните редици на приложните изследвания в нововъзникващите технологии и инструменти, докато непрекъснато експериментират с иновативни електронни решения за разпространение на знания. Екипът се състои от висококвалифицирани професионалисти в дизайна на обучението, техническите консултации, уеб дизайна и разработката, създаването на съдържание и дигиталния маркетинг. Тяхната мисия е да концептуализират и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието