International Chamber of Commerce

International Chamber of Commerce

ICC е световната бизнес организация, която позволява на бизнеса да осигури мир, просперитет и възможности за всички. Той е институционален представител на повече от 45 милиона компании в над 100 страни с мисия да накара бизнеса да работи за всички, всеки ден и навсякъде. Чрез уникална комбинация от застъпничество, решения и установяване на стандарти, ICC…

World Chambers Network (WCN)

World Chambers Network (WCN)

Търговските камари – с над 400-годишна история и представени в повечето страни – са доверени точки за контакт и трети страни в регионалната, националната и международната търговия. Камарите представляват най-голямата организирана бизнес група в света с повече от 12 000 офиса на камарата по целия свят, които имат над 40 милиона бизнес членове. Световната мрежа…

Science Animation Midi-Pyrénées

Science Animation Midi-Pyrénées

Science Animation разработва и анимира места, събития, общности и проекти, за да направи науката, техниките и иновациите достъпни за всички. Той е свързан със седем други културни структури, разпределени в целия регион, за да се създаде мрежа от територия, образувайки заедно „Групата за научна анимация“. Проекти

Eco-Conseil Entreprise scrl

Eco-Conseil Entreprise scrl

Създаден през 1987 г., ECO-Advice Institute вече е придружил 33 промоции на еко-съветници в обучение, но също така е осъществил много други проекти. Бордът на директорите и екипът на ECO-Conseil са мобилизирани да подкрепят организации и територии към социално-екологичен преход. Сдружението осъществява две основни дейности: През 2020/2021 г. сдружението проведе рефлексия на своята визия, насоки и…

EuroScience

EuroScience

EuroScience е Европейската асоциация за напредък на науката и технологиите в полза на обществото с индивидуални и корпоративни членове от 75 държави. Членовете на EuroScience са изследователи и професионалисти в областта на науката от държавни и частни университети, предприятия, медии, власти, неправителствени организации и граждани, ангажирани с наука. Членовете имат опит във всички научни дисциплини,…

Sud Concept

Sud Concept

Sud Concept е кооперация, основана през 2008 г. и разположена в Корсика. Те имат опит в икономическия контекст в своя регион. Дейностите на Sud Concept са: професионално обучение, инженеринг, подкрепа и оценка на иновативни проекти, оценка на устройства и публични политики, включително социални иновации, диагностика / консултиране за развитие, териториална анимация. Кооперативът насърчава развитието на…

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

Организация на народното образование и социалната икономика, Лигата на образованието е асоциативна конфедерация, чието влияние се простира върху цялата френска територия, тя е допълваща асоциация на училището и е призната за обществена полезност. Създадена от Jean Macé с основна цел истинска демократизация на общественото образование в съответствие със защитата на светския идеал, асоциацията през годините…

Coopérative d’Initiative Jeunes

Coopérative d’Initiative Jeunes

Cooperative d’Initiative Jeunes е организация за обучение за създаване и поглъщане на бизнес. Ролята на CFA е да предложи на чираците теоретично обучение, допълващо практическото обучение, получено в дадена компания. Следователно CFA играе съществена и незаменима роля за предприемачите, които желаят да започнат проект за създаване или поглъщане на бизнес. Те подкрепят своите студенти за…

Pistes Solidaires

Pistes Solidaires

Pistes-Solidaires е асоциация, която развива своите проекти и действия в съответствие с 4-те стълба на образованието на ЮНЕСКО: научете се да знаете, научете се да бъдете, научете се да правите, научете се да живеете заедно и с другите. Тяхната цел е да направят възможно всеки млад човек да се възползва от уникалното изживяване на международната образователна мобилност. Образованието върви…

Les Apprimeurs

Les Apprimeurs

Основана през 2013 г., Les Apprimeurs е частна компания, специализирана в създаването на персонализирани дигитални решения за секторите на образованието, културата и обучението. Те работят за насърчаване на основни и меки умения и достъп до знания за всички чрез поредица от дейности: Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието