Завод „Найден Киров“ организира инфоден за представяне на нов проект за енергийна ефективност в производството
| |

Завод „Найден Киров“ организира инфоден за представяне на нов проект за енергийна ефективност в производството

На 21.06.2019 г., от 10:00 часа в гр. Русе, Бул. Липник №38, Завод „Найден Киров“ АД, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0045-С01 между МИ и „Найден Киров“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Найден Киров АД“.

Информационна среща маркира началото на проекта COL-CREATION

Информационна среща маркира началото на проекта COL-CREATION

Русенска търговско-индустриална камара покани експерти от няколко значими области за да обсъди потенциала на проекта COL-CREATION.

Еволюцията на Индустрия 4.0
|

Еволюцията на Индустрия 4.0

Докладът “Бъдещето на работните места“ за 2018 г. гласи: „Четвъртата индустриална революция взаимодейства с други социално-икономически и демографски фактори, за да създаде перфектната буря на промяната на бизнес модела във всички индустрии”. Какво конкретно обаче ще се промени? Както е посочено в доклада, ще бъдат създадени нови категории работни места, които ще заменят вече съществуващите.

Какви са ползите от докладването на устойчивост?
|

Какви са ползите от докладването на устойчивост?

В миналото, както големите, така и малките и средни предприятия често са игнорирали проблемите с околната среда и своят отпечатък върху нея. През последните години, докладването на устойчивост се радва на все по-голямо внимание и играе решаваща роля в сектора на МСП, като по този начин допринася за устойчивото развитие, чрез прилагане на иновативни практики за създаване на оригинални продукти и услуги.

Платформа MOWE UP предлага възможности за подобряване на трудовата мобилност
|

Платформа MOWE UP предлага възможности за подобряване на трудовата мобилност

Не си сигурен какво искаш да работиш? Търсиш работа и по-добра реализация? Искаш да подобриш своите професионални умения и знания? Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа? Искаш да оцениш личните си качества, интереси и умения? Всичко това ще научиш в платформата MOWE UP!

Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти
| |

Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата и Национално сдружение Недвижими имоти, с подкрепата на EOS Matrix, организират семинар на тема “Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти”, който ще се състои на 15 април 2019 г. от 14.30 ч. в БТПП, гр. София, ул. Искър 9, етаж 1, зала А.

Представяне на проект Report-ASAP – придобиване на устойчиви практики за докладване на устойчивост
|

Представяне на проект Report-ASAP – придобиване на устойчиви практики за докладване на устойчивост

Русенска търговско-индустриална камара организира конференция по проект Report-ASAP (Adoption of Sustainable Accounting Practices), финансиран по програма Еразъм+ на ЕС на тема „Корпоративната социална отговорност – иновативен подход за устойчив бизнес“. По време на събитието ще бъдат представени основните цели на проекта, постигнатите досега резултати, както и теми и добри практики в сферата на устойчивото докладване.

Завод „Найден Киров“ представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
|

Завод „Найден Киров“ представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност

На 22 март 2019 г, от 10:00 в завод „Найден Киров“ АД (бул. Липник№38), ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор.

РТИК с водеща роля в трансгранично партньорство между социални предприемачи
|

РТИК с водеща роля в трансгранично партньорство между социални предприемачи

В рамките на проект Social Challenges Innovation Platform, Русенска търговско-индустриална камара координира и подпомага партньорството между организации в Полша и Италия, които работят по решение на специфично социално предизвикателство. Самото решение може да послужи като пример за успешно партньорство на европейско ниво с оптимално покритие.

Край на съдържанието

Край на съдържанието