Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е висше училище в гр. Русе. Той е приемник на Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС) в Русе, създаден на 12 ноември 1945 г., преименуван впоследствие на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ и преобразуван в университет на 21 юли 1995 г. Част от структурата на университета…

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

РСО „Централна Стара планина” е сдружение на местни власти, което обединява общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Ловеч, Луковит, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица. От своето създаване през 1997 г. организацията активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за доброто управление на местно ниво. Благодарение на…

Министерство на околната среда и водите на България

Министерство на околната среда и водите на България

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е българска правителствена служба с ранг на министерство, отговаряща за опазването на околната среда в България. Ролята на Министерството на околната среда е да определя национални политики, да разработва стратегии, да подготвя стандарти и да определя приоритетите за опазване на околната среда. Органи: Дирекция „Национален парк Рила“ (централен…

Фондация „ТАЙМ Екопроекти“

Фондация „ТАЙМ Екопроекти“

Фондация ТАЙМ приоритетно работи на национално ниво и участва активно в различни проекти и инициативи на европейско и международно ниво. Мисията на фондацията е да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения. Стратегическите цели на…

Idein Society

Idein Society

IDEIN Ltd е българска компания за политически и бизнес консултации. Компанията има богат опит в насърчаването на устойчиво развитие, с холистичен подход и интегрирани действия за насърчаване на осезаемо повишаване на качеството на живот. IDEIN е отдаден и надежден партньор на национални, регионални и местни лица, вземащи решения. Услугите на компанията обхващат редица области, от…

ПГО „Недка Иван Лазарова“

ПГО „Недка Иван Лазарова“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ е училище със 108-годишна история. Това е елитна гимназия, подготвяща висококвалифицирани специалисти в областта на шивашката промишленост и фризьорството. Обучението в гимназията се провежда в сътрудничество с водещи шивашки фирми в града. Стремежът на училищния колектив е учебният процес да е в съответствие с изискванията на новото време…

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца е създадена през есента на 1991 г. През 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществен интерес. Камарата се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 15 члена. ТПП-Враца работи в тясно сътрудничество с местните власти и други неправителствени организации, както и с НПО, ТПП и…

Забавна математика

Забавна математика

Център за забавна математика е мястото, където децата могат да се запознаят с математиката за първи път на 4-годишна възраст. Неговата мисия е да подкрепя децата в израстването им като критично мислещи и уверени хора. Развиване на умения за справяне с различни ситуации, които ще бъдат важна част от способността на децата да създават собствено…

Сдружение Форум Наука

Сдружение Форум Наука

Форум Наука е неправителствена организация със седалище в София, България, чиято мисия е да дава публичност и платформа за въздействие на хората, занимаващи се с наука по целия свят. В момента е водещата научна комуникационна медия в България. Целта на тяхната работа е да сближат науката и обществото. Те правят това чрез насърчаване и подкрепа…

Център за изследване и анализи

Център за изследване и анализи

Центърът за изследвания и анализи (CRA) е неправителствена организация с нестопанска цел, извършваща обществени услуги в областта на образованието и науката. Мисията на CRA е да анализира настоящето и перспективите на българското образование и наука, да създаде мрежа от образователни институции и научни екипи и чрез участие в съвместни национални и международни проекти да работи…

Край на съдържанието

Край на съдържанието