Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в район Борово-Две могили

Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в район Борово-Две могили

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на общинските администрации на районите Борово и Две могили, Област Русе и местните социални партньори за разработване на Регионална стратегия за развитие на човешките…

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Цел на проекта:Целта на проекта е създаване на Регионален център за професионално обучение на работници от шивашката и кожарската промишленост в Русе, лицензиран за 15 професии и специалности в двата…

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани…

Създаване на бизнес център за подпомагане на женското предприемачество

Създаване на бизнес център за подпомагане на женското предприемачество

Цел на проекта:Създаване на център за развитие на малък бизнес към Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) като специализиран отдел, осигуряващ обучение, практическа работа с клиенти, консултации и подпомагане на по-добрия им…

Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)

Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)

Цел на проекта:Да доближи изследователите от Русенския университет до бизнес и социално-икономическата реалност в региона: МСП и техните мениджъри от една страна, студенти, граждани и изучаване и представяне на нуждите…

Проект „INTERTRADE – BULGARIA – ENGLAND – IRELAND“

Проект „INTERTRADE – BULGARIA – ENGLAND – IRELAND“

Обща цел на проекта: Проучване възможностите за установяване на междуфирмено сътрудничество на фирмите от региона на РТИК, Мид-Йоркширска търговско-индустриална камара – Великобритания и Търговската Камара – Дъблин, Ирландия.

Край на съдържанието

Край на съдържанието