SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

Цел на проекта: Подпомагане на развитието на икономическото сближаване на румънско-българския регион (окръг Олт, град Русе, област Враца) чрез създаване на уеб мрежа за популяризиране на гранични събития (панаир, изложби,…

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

Цел на проекта: Изграждане на капацитета на екологични НПО от България, Румъния и Македония за установяване на работещи партньорства с бизнес организации и публични власти за участие в прилагането на…

„Подпомагане на малкия бизнес” по програма „Активни мерки на пазара на труда”

„Подпомагане на малкия бизнес” по програма „Активни мерки на пазара на труда”

Цел на проекта: Дейностите, извършвани на териториите на двете общини Борово и Две могили, са насочени към насърчаване на предприемачеството чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги на…

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Цел на проекта: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на мрежа от регионални трансгранични информационни центрове от двете страни на границата, разположени в Слатина, Александрия, Гюргево, Враца и Русе и…

Подпомагане на женското предприемачество

Подпомагане на женското предприемачество

Цел на проекта: Да допринесе за насърчаване на предприемачеството сред населението в активна възраст в област Русе. Подкрепа на жени – потенциални предприемачи, които се интересуват от стартиране и управление…

Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в район Борово-Две могили

Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в район Борово-Две могили

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на общинските администрации на районите Борово и Две могили, Област Русе и местните социални партньори за разработване на Регионална стратегия за развитие на човешките…

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Цел на проекта:Целта на проекта е създаване на Регионален център за професионално обучение на работници от шивашката и кожарската промишленост в Русе, лицензиран за 15 професии и специалности в двата…

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани…

Създаване на бизнес център за подпомагане на женското предприемачество

Създаване на бизнес център за подпомагане на женското предприемачество

Цел на проекта:Създаване на център за развитие на малък бизнес към Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) като специализиран отдел, осигуряващ обучение, практическа работа с клиенти, консултации и подпомагане на по-добрия им…

Край на съдържанието

Край на съдържанието