Производство на хранителни продукти (6) | Производство на напитки (2) | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (1) | Производство на облекло (25) | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (1) | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (1) | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (6) | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (1) | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти (2) | Производство на химични продукти (9) | Производство на изделия от каучук и пластмаси (5) | Производство на изделия от други неметални минерални суровини (5) | Производство на основни метали (3) | Производство на метални изделия, без машини и оборудване (9) | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (3) | Производство на електрически съоръжения (2) | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (10) | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (3) | Производство на превозни средства, без автомобили (1) | Производство на мебели (6) | Производство, некласифицирано другаде (2) | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване (2) | Общо (105)

Каолин ЕАД

Каолин ЕАД

Основано през 1923 година, Каолин ЕАД се гордее със статуса си на най-старото действащо минно предприятие в България. През годините, компанията се утвърди като ключов играч на пазара, благодарение на своята способност да предлага пълната гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика. Ставайки един от най-големите производители на шамот в света, Каолин…

Бадер България КД

Бадер България КД

„Бадер България“ КД е част от немската група Bader GmbH & Co. KG, в която работят над 12 000 професионалисти в 11 модерни производствени бази, разположени на 5 континента. Клиенти на компанията са водещи автомобилни производители като BMW, Mercedes, Audi и други. Кожата е един от най-старите и многообразни материали познати на човечеството. Като един…

Найден Киров АД

Найден Киров АД

“Найден Киров“ АД е водещ производител на електроинсталационни изделия. Създаденият през 1901 г в гр. Русе завод, стартира собствено производство на електрически изделия през 1935 г. До 1990 г. производството на завода се осъществява в структурата на „Елпром“ (под името „Елпром – Найден Киров“ гр. Русе), а през 1990 г. „Найден Киров“ АД е регистрирана отново като самостоятелна компания.

Хускварна Русе ЕООД

Хускварна Русе ЕООД

Хускварна Русе ЕООД, разположена в град Русе, е основана през 1987 г. като предприятие специализирано в хидропробивната техника и е част от Комбината за тежко машиностроене. През периода 2005-2017 г., компанията е интегрирана в шведската Група Атлас Копко, която реализира значителни инвестиции в развитието на нови производствени мощности и оптимизация на производствения процес, както и…

Приста Ойл Холдинг АД

Приста Ойл Холдинг АД

Приста Ойл Холдинг АД е водещо българско дружество с разнообразна дейност, която обхваща производството и дистрибуцията на моторни и индустриални масла, смазочни материали и специални течности. Тази дейност се развива изцяло от самата компания и нейните международни филиали. Освен това, чрез структурата на Монбат – един от лидерите на Българската фондова борса, Приста Ойл заема…

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД е утвърдена компания в областта на производството на електрозаварени стоманени, поцинковани и алуминиеви тръби и профили. С годините, фирмата е развила значителен опит и експертиза, позиционирайки се като водещ доставчик в разнообразни индустриални сектори. Нейните продукти откриват приложение в строителството, мебелната промишленост и автомобилната индустрия, като по този начин ЕМЦ Дистрибюшън се…

Керос Керамика ЕАД

Керос Керамика ЕАД

Керос Керамика ЕАД е дъщерно дружество на Keros Cerámica, международно призната компания с над 40 години опит в производството и продажбата на висококачествени стенни и подови керамични плочки. Основната цел на компанията е да поддържа висок стандарт на производство и обслужване, като същевременно непрекъснато инвестира в най-модерните технологии и демонстрира най-голяма отговорност към околната среда…

СЛ Индъстрис ЕООД

СЛ Индъстрис ЕООД

СЛ Индъстрис ЕООД е компания, която е специализирана в доставката на метални компоненти, сложни заварки, възли и готови продукти за водещи производители на оригинално оборудване (OEM) в промишлеността, строителството и пристанищното оборудване. Фокусът на компанията е върху предоставянето на висококачествени инженерни решения, произведени части и сглобени системи на своите клиенти. СЛ Индъстрис ЕООД управлява модерни…

Екон-91 ООД

Екон-91 ООД

„Екон-91 ООД“ е частно търговско дружество със седалище в Русе, основано през 1991 година. Фирмата стартира първата в страната частна инсталация за синтез на смоли през 1996 г., последвана от производството на алкидни и вододисперсни бои през 1998 г. Освен това, „Екон-91“ притежава уникално производство за матраци и възглавници от пенолатекс в град Бяла, което…

Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз ООД, със седалище в Русе, продължава богатата история на локомотивното производство и ремонт в България, водеща началото си от 1866 година. След прехода от ЛВЗ „Васил Коларов“, компанията е успяла да се преобрази и отново да се утвърди като водещ национален център за ремонт и производство на локомотиви. Съчетавайки дългогодишен опит с модерни…

Край на съдържанието

Край на съдържанието