Производство на хранителни продукти (6) | Производство на напитки (2) | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (1) | Производство на облекло (24) | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (1) | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (1) | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (5) | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (1) | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти (1) | Производство на химични продукти (9) | Производство на изделия от каучук и пластмаси (3) | Производство на изделия от други неметални минерални суровини (5) | Производство на основни метали (3) | Производство на метални изделия, без машини и оборудване (8) | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (3) | Производство на електрически съоръжения (2) | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (9) | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (2) | Производство на превозни средства, без автомобили (1) | Производство на мебели (5) | Производство, некласифицирано другаде (2) | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване (2) | Общо (96)

Каолин ЕАД

Каолин ЕАД

Създадено през далечната 1923г., Каолин ЕАД е най-старото действащо минно предприятие в България. Днес Каолин ЕАД е единствената компания в Югоизточна Европа, която обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика, и е един от най-големите производители на шамот в света. Оперира 8 обогатителни фабрики в страната и управлява няколко дъщерни…

Бадер България КД

Бадер България КД

„Бадер България“ КД е част от немската група Bader GmbH & Co. KG, в която работят над 12 000 професионалисти в 11 модерни производствени бази, разположени на 5 континента. Клиенти на компанията са водещи автомобилни производители като BMW, Mercedes, Audi и други. Кожата е един от най-старите и многообразни материали познати на човечеството. Като един…

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД има дългогодишен опит в производството на електрозаварени стоманени, поцинковани и алуминиеви тръби и профили. Фирмата е с утвърден дял на местния и международния пазар, и задоволява нуждите на производители и търговци в областта на строителството, мебелната промишленост и автомобилната индустрия. Във фирмата работят над 250 служители, ангажирани в месечно производство на 5000…

Керос България ЕАД

Керос България ЕАД

Keros Ceramica е международна компания, специализирана в производството и продажбата на стенни и подови керамични плочки, с повече от 40 години опит в индустрията. Основната цел на компаняита са висок стандарт на качество на продукцията и обслужването, както и постоянна инвестиция в най-модерните технологии. Всичко това, разбира се, с максимално уважение към околната среда и…

СЛ Индъстрис ЕООД

СЛ Индъстрис ЕООД

СЛ Индъстрис ЕООД е компания, която е специализирана в доставката на метални компоненти, сложни заварки, възли и готови продукти за водещи производители на оригинално оборудване (OEM) в промишлеността, строителството и пристанищното оборудване. Фокусът на компанията е върху предоставянето на висококачествени инженерни решения, произведени части и сглобени системи на своите клиенти. СЛ Индъстрис ЕООД управлява модерни…

Екон-91 ООД

Екон-91 ООД

ЕКОН-91 е единственият производител на матраци от пено-латекс за цяла Източна Европа. Заводи с подобно уникално производство са не повече от 15 в целият свят. Заводът в град Бяла е един от най-модерните в страната. Той разполага с 4 цеха и 3 склада за готова продукция. Продуктите на ЕКОН-91 се изработват по технология на DUNLOP…

Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз-ООД ООД

История През 1866 година в Русе е създадена работилница за обслужване на локомотивите по първата ЖП линия от Русе до Варна. През годините след Освобождението, нашето предприятие израства до голям завод за ремонт на локомотиви и вагони с единствени клиенти БДЖ и по-малките индустриални собственици на локомотиви. Предприятието ни, известно при социализма с името ЛВЗ…

Стиилърс Констръкшънс EООД

Стиилърс Констръкшънс EООД

Със своята производствена база, разположена в Източната индустриална зона на Русе, Стиилърс Констръкшънс ЕООД е специализирана в производството и монтажа на различни видове метални конструкции, резервоари за съхранение на петрол, химикали и други видове продукти, мостови конструкции и съоръжения. Фирмата е създадена през януари 2018 г. Производствената база е оборудвана с машини за:

Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД е най-големият производител на Фталов анхидрид в Източна Европа. Русе Кемикълс АД е част от групата ПОЛИКОЛОР. Основният акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитед“, със седалище в Малта, собственост на компанията „Поликолор“, Румъния. Над 110 годишната история на Оргахим датира от основаването през 1901 на търговско дружество под името „Алберт Б. Искович“. Фирмата…

Еуропапир-България АД

Еуропапир-България АД

Търговското дружество „Еуропапир – България“ АД – Русе, България, е създадено през 1996 г., специализирано във вътрешна и външна търговия с всички видове хартия, картон и материали за полиграфията. Впоследствие предмета на дейност включва разролване на хартии, картон и фолио, предназначени за полиграфическата промишленост, форматиране по заявки на клиенти на хартия и картон, както и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието