Enterprise Greece

Enterprise Greece

Enterprise Greece е официалната агенция за насърчаване на инвестициите и търговията на гръцката държава, работеща под егидата на Министерството на външните работи. Тяхната мисия е двойна: да предоставят на чуждестранните инвеститори обслужване на едно гише за информация, консултации и помощ през всяка фаза на техния инвестиционен проект и да рекламират гръцките продукти и услуги на…

National and Kapodistrian University of Athens

National and Kapodistrian University of Athens

Националният и Каподистрийският университет в Атина, обикновено наричан просто Атинският университет, е публичен университет в Атина, Гърция. Той е в непрекъсната дейност от създаването си през 1837 г. и е най-старото висше учебно заведение на съвременната гръцка държава и първият съвременен университет както на Балканския полуостров, така и в Източното Средиземноморие. Днес той е един…

Atlantis Engineering

Atlantis Engineering

Гръцко МСП в ИКТ. Основните им дейности са: поддръжка на ежедневни производствени задачи във фабрики с прости и модерни производствени системи; организация и компютъризация на отделите за поддръжка; персонализиране на консултации за поддръжка; обучение за поддръжка, управление на активи, както и ИКТ решения. Проекти

Athens Chamber of Commerce and Industry

Athens Chamber of Commerce and Industry

Атинската търговско-промишлена камара е местната организация на бизнеса и компаниите в Атина с цел да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия. Редовен член на „Маршрутите на маслиновото дърво“, сертифициран културен маршрут на Съвета на Европа. Проекти

IDEC SA

IDEC SA

Консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Нейните дейности се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC работи активно през последните 30 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето…

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL е динамична и развиваща се компания, която е основана през 1971 година от Геннаро Фалко, лицензиран счетоводител в Аверса. През последните пет десетилетия, компанията се е трансформирала от традиционна счетоводна къща във високо специализирана професионална асоциация. Тази промяна е символ на нейния ангажимент към качеството и постоянното усъвършенстване в областта на…

The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

Основан през 1983 г., той е един от най-големите изследователски центрове в Гърция с добре организирани съоръжения, висококвалифициран персонал и репутация на изследователска институция от най-високо ниво в световен мащаб. Проекти

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Фондацията „Enterprise-University of Zaragoza“ е неправителствена организация, подкрепяна от Университета на Сарагоса и Търговската и индустриална камара на Сарагоса. Те работят всеки ден за предоставянето на сътруднически решения, които обединяват таланта, знанията, уменията и ресурсите на университета, предприемачите, публичните и частни предприятия и институции, свободните професионалисти, студентите и обществото като цяло за взаимно обогатяване, както…

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Базирана в Брюксел асоциация на банките. Мисията на CBE е да предоставя информация и консултантски услуги относно политиките на ЕС и европейските и международни програми за финансиране и публични търгове на своите асоциирани членове и техните клиенти. CBE също така подпомага клиентите в процеса на интернационализация, като например намиране на бизнес партньори. Основните области на…

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

Публична институция с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни. Специализиран е в разнообразна гама от официални (начално училище за възрастни и професионални програми) и неформални образователни програми (компютърни, езикови, програми за ограмотяване, семинари и курсове за свободното време, здраве, танци и музика и т.н.) Предоставя качество насочване и консултантски услуги за различни целеви…

Край на съдържанието

Край на съдържанието