University of Zaragoza (UNIZAR)

University of Zaragoza (UNIZAR)

Университетът на Сарагоса (UNIZAR) е публична висша образователна и изследователска институция в услуга на обществото и съчетаваща традиция от над 500 години история с постоянно актуализиран подход на преподаване. Проекти

Ghent University

Ghent University

Университетът в Гент е създаден през 1817 г. и има 11 факултета, които предлагат висококачествени и базирани на научни изследвания образователни програми в почти всяка научна дисциплина. В момента има около 9000 служители и над 44 000 студенти, повече от 10% са международни. Проекти

LINK group

LINK group

LINK group е водеща мултинационална компания с повече от 20 години успех в професионалното обучение и сертифициране в областта на информационните технологии и съвременния бизнес. Има успех на местно ниво в Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Република Молдова и Съединените американски щати и чрез дистанционно обучение обединява студенти от над 120 страни по света. Проекти

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

ADEMED е организация с нестопанска цел, разработваща изключително иновативни решения за обслужване на местните общности: сензори за околната среда, възобновяема енергия и STEAM устройства. Опазване на околната среда, изкуствен интелект, машинно обучение, Arduino, IoT. Опит в управлението на Натура 2000 място. Проекти

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др. Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието